ημερίδα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την ενημέρωση Μαθητών-τριων Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, μαθητές, μαθήτριες,

Το 1 ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Α΄ Θεσσαλονίκης διοργανώνει στις 20 Ιουλίου 2021 εξ αποστάσεως ημερίδα
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την ενημέρωση Μαθητών/τριων Γ΄ τάξης των Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) με θέμα:”Συνδρομή
στη Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2021″, 11.00πμ.- 13.00μμ.

Προσκαλούμε μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως διαδικτυακή ημερίδα, να συμπληρώσουν
έγκαιρα την φόρμα εγγραφής στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο μέχρι τις 20/7/2021 και ώρα 10.00πμ:
https://minedu-secondary.webex.com/minedu-secondary/onstage/g.php?MTID=e2d508764c15d5835c7cea006973a85f8

 

Εκ της Διευθύνσεως
Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.