ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις
που αφορούν στον καθορισμό αριθμού εισακτέων για τη Σχολή Αξιωματικών
και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας:
Α) Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στη
Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024 και με
κατατακτήριες εξετάσεις.
Β) Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στη
Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024.
Οι δύο παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις βρίσκονται στο ΦΕΚ 1591Β΄/11
Μαρτίου 2024, το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.