ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Η Σχολική Βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Επανομής ανήκει στις Σχολικές Βιβλιοθήκες του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες δημιουργήθηκαν ώστε να αποτελέσουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Αποτελούν χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας. Κάθε σχολική βιβλιοθήκη διαθέτει μια συλλογή 5.000 τίτλων (βιβλίων, περιοδικών και πολυμέσων), εξοπλισμό οπτικοακουστικών μέσων και πρόσβαση στο internet.

Λειτούργησε κατά τα σχολικά έτη 2009-10 και 2010-11, ενώ κατά το τρέχον σχολικό έτος δεν λειτουργεί.

Χρηματοδότηση: Απόφαση Ένταξης 15344/9-7-2007 για την Πράξη με τίτλο : «Ανάπτυξη και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών σε 100 ΤΕΕ», με κωδικό MIS_86132 στο Μέτρο 2.3 του ΕΠΕΑΕΚ. (3η τροπ/ση)

Λειτουργία: Υπουργική Απόφαση 64767/Γ7/03-06-09