ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Γιατί να επιλέξω την ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ;Που μπορούν οι απόφοιτοι της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ να εργαστούν;Τι μαθήματα θα παρακολουθήσω;Που μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου;Ποια είναι οι δεξιότητες που αποκτούν οι Τεχνικοί Η/Υ και Δικτύων Η/ΥΤίτλοι Σπουδών & Επαγγελματικά ΔικαιώματαΠρόσθετες πηγές πληροφόρησης

Γιατί απαντάει με ξεκάθαρο σε 2 βασικά ερωτήματα πού θέτουν όλοι όσοι αποφασίζουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν.

Είναι επάγγελμα με μέλλον ?

Για το σκοπό αυτό γίνονται μελέτες από διάφορους οργανισμούς, συλλόγους, Πανεπιστήμια και Ιδρύματα. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων με τίτλο «Επαγγέλματα με Μέλλον», που διενεργήθηκε το 2019, ανάμεσα στις 11 ειδικότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον περιλαμβάνονται τρεις ειδικότητες από τον κλάδο της Πληροφορικής (Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων και Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού). Είναι προφανές πως οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, όπου παραδοσιακά επαγγέλματα τείνουν να αντικαθίστανται από λύσεις που προέρχονται από τον κλάδο της Πληροφορικής.

Σε ποιους κλάδους επιχειρήσεων μπορώ να εργαστώ ?

Παράλληλα, η ανάπτυξη του διαδικτύου (internet) δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης προϊόντων και διάθεσή τους σε παγκόσμια κλίμακα. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό ή συνεργάτες, που θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτές τις λύσεις σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης και διάθεσής (πώλησης) τους. Το κράτος χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα πληροφορικής για να υποστηρίξει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή την προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες.

Η ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ αποτελεί τη βάση για όλα τα παραπάνω, όπου μέσα από τις σπουδές τους οι μαθητές αποκτούν πολύπλευρες γνώσεις στον τομέα της Πληροφορικής δίνοντας έμφαση στο κομμάτι του υλικού (hardware).

Οι Πτυχιούχοι του Τομέα Πληροφορικής μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό / δημόσιο τομέα ή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Με τις γνώσεις που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου ή υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
 • Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.
 • Εταιρείες κατασκευής Λογισμικού.
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • Εταιρείες κατασκευής ή εισαγωγής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων.
 • Επιχειρήσεις που διαθέτουν ιστοσελίδες (web sites) ή Ηλεκτρονικά Καταστήματα (e-shop) στο Διαδίκτυο.

Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές. Η αγορά εργασίας μπορεί να δεχτεί και να απορροφήσει εύκολα και γρήγορα τους/τις αποφοίτους. Με τη σχετική  ανάπτυξη των υπηρεσιών και των προϊόντων  πληροφορικής που υπάρχει τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και οι θέσεις εργασίας για τον κλάδο της πληροφορικής.

Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά & 50% Εργαστηριακά)
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ τάξη
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Ελληνική Γλώσσα - Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες), Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)3
2.Μαθηματικά - Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Θετικές Επιστήμες - Φυσική (2 ώρες) - Χημεία (1 ώρα)3
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά1
6.Φυσική αγωγή 1
(12 ώρες την εβδομάδα)
Μαθήματα Ειδικότητας Γ τάξη
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Προγραμματισμός Υπολογιστών32
2.Δίκτυα Υπολογιστών32
3.Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών-4
4.Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών-3
5.Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων-4
6.Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς2-
(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )
Μαθήματα Πανελληνίων

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας:

 1. «Μαθηματικά Ι» και
 2. «Νεοελληνική Γλώσσα»

και Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

 1. Προγραμματισμός Υπολογιστών
 2. Δίκτυα Υπολογιστών

Που μπορεί ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ να συνεχίσει τις σπουδές του;

Μέσω πανελληνίων εξετάσεων
Δείτε το αρχείο με τις σχολές που μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του 2019

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΕΠΑ.Λ. 2019 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Χωρίς Πανελλήνιες εξετάσεις
 • Στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» και να αποκτήσει έπειτα από πιστοποίηση προσόντων που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ), Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5.
 • Στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και να αποκτήσει Πτυχίο Επαγγελματικής Εξειδίκευσης επιπέδου 5, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς ως Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος, έπειτα από πιστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Οργανισμό Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. (Ε.Ο.Π..Ε.Π)

Οι απόφοιτοι μπορούν να:

 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενο τους.
 • Σχεδιάζει και αναπτύσσει  νέα προγράμματα λογισμικού με διάφορες  γλώσσες προγραμματισμού.
 • Ελέγχει  νέα προγράμματα για  ανίχνευση σφαλμάτων.
 • Αναπτύξει υπάρχοντα προγράμματα αναλύοντας και αναγνωρίζοντας τομείς που θέλουν τροποποίηση.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μας, παίρνουν δύο τίτλους σπουδών:

 1. Πτυχίο «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» επιπέδου 4.
 2. Απολυτήριο Λυκείου, απολύτως ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου.

Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πληροφορικού;

Δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τις ειδικότητες της πληροφορικής.

Όμως ότι το πτυχίο Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. πιστοποιεί την γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών εφ’ όρου ζωής, σε αντίθεση με άλλα πιστοποιητικά χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. ECDL) που ισχύουν για ορισμένο χρονικό διάστημα και αποτελεί προσόν διορισμού σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται γνώση Η/Υ.