Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος η Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: από την 26-03-2024 μέχρι και την 25-04-2024 ημέρα Πέμπτη.

Την προκήρυξη μπορείτε να την δείτε στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και ειδικότερα στο σύνδεσμο: https://eisaen.hcg.gr/

Παρακαλούμε, δείτε την προκήρυξη  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025.

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.