ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β'ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Στη Β’ Τάξη εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

  1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 7 μαθήματα Γενικής Παιδείας
  2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 8 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

Στη Γ’ τάξη ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μία από τις εξής ειδικότητες :

  1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * - Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα) 3
3. Φυσικές Επιστήμες * - Φυσική (1 ώρα) - Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά 1
7.Φυσική αγωγή 1
(12 ώρες την εβδομάδα) -
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους
Τα μαθήματα στην Β’ τάξη είναι:

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Ναυσιπλοΐα Ι 22
2.Ηλεκτρικές Μηχανές Ι20
3.Στοιχεία Ναυπηγίας – Ευστάθεια πλοίου – Αρχές Πρόωσης21
4.Ναυτική Μηχανολογία32
5.Στοιχεία Μηχανολογικού -
Ναυπηγικού Σχεδίου
03
6,Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας -
Μηχανοστασίου
1
7.Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Διοίκηση Πλοίου3
8. Ναυτικά Αγγλικά2
(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )

Δυνατότητα εισαγωγής στις σχολές του παρακάτω μηχανογραφικού 2019

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΕΠΑ.Λ._2019 – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ