ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ'ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Ελληνική Γλώσσα - Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες), Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)3
2.Μαθηματικά - Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Θετικές Επιστήμες - Φυσική (2 ώρες) - Χημεία (1 ώρα)3
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά1
6.Φυσική αγωγή 1
(12 ώρες την εβδομάδα)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Ναυσιπλοΐα ΙΙ3-
2.Μεταφορά Φορτίων3-
3.Υποτυπώσεις Ναυσιπλοΐας -5
4.Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΙΙ – Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας2-
5.Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα23
6.Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Σύγκρουσης (ΔΚΑΣ)3-
7.Αγγλικά Ειδικότητας 2-
(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας:

 1. «Μαθηματικά Ι» και
 2. «Νεοελληνική Γλώσσα»

και Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

 1. Ναυσιπλοΐα II
 2. Μεταφορά Φορτίων

Οι απόφοιτοι του Ναυτικού Τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποκτούν πτυχίο  “επιπέδου 3”.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι της ειδικότητας  Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, λαμβάνουν (άμεσα, κατόπιν εξετάσεων, κατευθυνόμενης εκπαίδευσης ή/και ανάλογης προϋπηρεσίας) τις παρακάτω άδειες:

 • Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. (μη προαγωγικό)
 • Κυβερνήτη Γ΄ τάξης Ε.Ν.
 • Κυβερνήτη Β΄ τάξης Ε.Ν.
 • Κυβερνήτη Α΄ τάξης Ε.Ν.
 • Κυβερνήτη ρυμουλκών
 • Κυβερνήτη Τουριστικών
 • Θαλαμηγών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:

 • Να ταξιδέψει, αφού εφοδιασθεί με Ναυτικό Φυλλάδιο, ως Δόκιμος Πλοίαρχος σε εμπορικά πλοία και μετά από 24μηνη θαλάσσια υπηρεσία και εξετάσεις στο ΥΕΝ, να αποκτήσει το Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ? τάξεως.
 • Με δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξεως (μη προαγωγικό), να εργασθεί ως κυβερνήτης σε ρυμουλκά, σκάφη ανεφοδιασμού πλοίων, υδροφόρες, πλωτούς γερανούς και βυθοκόρους, πλοηγίδες και σε άλλα μικρότερα σκάφη αναψυχής.
 • Να καταταγεί στο Λιμενικό Σώμα, σε θέσεις λιμενοφυλάκων ύστερα από προκήρυξη του ΥΕΝ, αποκλειστικά για αποφοίτους Ναυτικού τομέα των ΕΠΑΛ
 • Να σταδιοδρομήσει ως Πλοηγός με δίπλωμα Πλοιάρχου.
 • Να αναλάβει καθήκοντα στελέχους σε γραφεία πλοιοκτήτριας εταιρίας, ως αρχιπλοίαρχος, μετά από επιτυχημένη σταδιοδρομία στα πλοία, ως πλοίαρχος.
 • Να εργασθεί σε πλοία του εμπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης