Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης 35 ωρών εβδομαδιαίως:

  1. Μαθήματα Γενικής παιδείας 22 ωρών με 9 μαθήματα 
  2. Μαθημάτα Προσανατολισμού 7 ωρών με 3 μαθήματα
  3. Μαθήματα επιλογής 6 ωρών με 3 μαθήματα (Ο μαθητής επιλέγει 3 από 6 μαθήματα)

 

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Νέα Ελληνικά4
2.Μαθηματικά - (Άλγεβρα 3 - Γεωμετρία 1 )4
3.Φυσικές επιστήμες (Φυσική 2 - Χημεία 1 - Βιολογία 1) 4
4.Πολιτική Παιδεία 2
5.Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά2
6.Πληροφορική2
7.Θρησκευτικά 1
8.Φυσική αγωγή 2
9.Ιστορία 1
(22 ώρες την εβδομάδα)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Οικονομία, Διοίκηση2E
2.Κατασκευές, Παραγωγή και Βιομηχανία3E
3.Τέχνες και Πολιτισμός2E
4.Υγεία και Ευεξία2E
5.Γεωργία, Τρόφιμα και Περιβάλλον2E
6.Ενέργεια, Μεταφορές και Επικοινωνίες2E
(13 ώρες την εβδομάδα)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Αγωγή Υγείας2
2.Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής2
3.Αρχές Μηχανολογίας2
4.Αρχές Οικονομίας2
5.Γεωπονία και Αειφόρος ανάπτυξη2
6.Ναυτική Τέχνη2
(6 ώρες την εβδομάδα - Ο μαθητής επιλέγει 3 μαθήματα)