ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β'ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Στη Β’ Τάξη εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

  1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
  2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

Στη Γ’ τάξη ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μία από τις εξής ειδικότητες :

  1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * - Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα) 3
3. Φυσικές Επιστήμες * - Φυσική (1 ώρα) - Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά 1
7.Φυσική αγωγή 1
(12 ώρες την εβδομάδα) -
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Εισαγωγή στη Λογιστική33
2.Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ2
3.Θεωρία Τουρισμού και εφαρμογές
12
4.Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (logistics)2
5.Χρήση Η/Υ2
6.Κυκλική Οικονομία - Αειφορία και
Βιώσιμη Ανάπτυξη
2
7.Επιχειρηματικότητα και καινοτομία2
8.Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική 2
9.Αγγλικά Τομέα2
(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )

Δυνατότητα εισαγωγής στις σχολές του παρακάτω μηχανογραφικού 2019

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΕΠΑ.Λ._2019 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ