Εγγραφές και μετεγγραφές – Προσκόμιση δικαιολογητικών

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, μαθητές/μαθήτριες

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να οριστικοποιήσετε την εγγραφή για το σχολικό έτος 2021-2022 οφείλετε να προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

Για την Α΄ ΤΑΞΗ του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

από την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 έως τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρες 8:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.:

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του κηδεμόνα.
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας

ή Πιστοποιητικό του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, αν δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 1. Όσα έντυπα είναι με λατινικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
 2. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής – εκτυπωμένη
 3. Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης από τον 2ο κηδεμόνα.
 4. Απολυτήριο Γυμνασίου (εφόσον δεν έχει σταλεί υπηρεσιακώς)
 5. Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή (το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου).

 

Για την Β΄ ΤΑΞΗ του ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

από την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 έως την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρες 8:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.:

 

 1. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής –εκτυπωμένη
 2. Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης από τον 2ο κηδεμόνα.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας μαθητή

 

Επιπλέον δικαιολογητικά -ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε Τομέα ΜΟΝΟ για απόκτηση Πτυχίου:

Απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

 

Για την Γ΄ ΤΑΞΗ του ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

από την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 έως την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρες 8:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.:

 

 1. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής –εκτυπωμένη
 2. Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης από τον 2ο κηδεμόνα.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας μαθητή

 

Επιπλέον δικαιολογητικά – ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ σε άλλη ειδικότητα του ίδιου Τομέα:

Απολυτήριο και Πτυχίο ΕΠΑΛ

 

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποιητικό σπουδών από το σχολείου στο οποίο φοιτούσε ο μαθητής.

 

 

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.