ΙΣΤΟΡΙΑ

Ξεκίνησε σαν Κατωτέρα Τεχνική σχολή το 1976. Τότε λειτουργούσαν τμήματα Μηχανοτεχνιτών και Ηλεκτροτεχνιτών. Το 1983 έγινε ΚΕΤΕ και λειτουργούσαν οι τομείς : Γεωργοκτηνοτροφικός, Οικονομίας -Διοίκησης, Ηλεκτρολογικός & Μηχανολογικός. Το 1985 έγινε ΤΕΛ (Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο) και λειτουργούσαν οι τομείς : Μηχανολογικός, Πληροφορικής, Υπαλλήλων Γραφείων – Οικονομικών Υπηρεσιών.

tosxolio

Το 1998 έγινε ΤΕΕ (Τεχνολογικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο), όπου λειτουργούσαν οι τομείς Υγείας και Πρόνοιας, Ηλεκτρολογίας, Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Μηχανολογίας, Πληροφορικής και Οικονομίας – Διοίκησης.

 

Το 2006 έγινε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και ως σήμερα λειτουργεί με τους εξής τομείς:

school_main

  • Υγείας και Πρόνοιας,
  • Ηλεκτρολογίας,
  • Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος,
  • Μηχανολογίας,
  • Οχημάτων,
  • Πληροφορικής και
  • Οικονομίας – Διοίκησης.