Απόκτηση κωδικού ασφαλείας μηχανογραφικών δελτίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Δημόσια ΙΕΚ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, μαθητές, μαθήτριες,

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ, πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο από τη

Δευτέρα 28/6/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. μέχρι και την Τετάρτη 30/6/2021 και ώρα 13:30 μ.μ.

για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με τον ίδιο προσωπικό κωδικό θα μπορούν, μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΕΠΑΛ, να προχωρήσουν, κατόπιν νεότερης ενημέρωσης, τελικά στην οριστική υποβολή του μηχανογραφικού Μ.Δ ή/και Π.Μ.Δ.. Οι υποψήφιοι θα επιδεικνύουν στο ΕΠΑΛ τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο.

Όσοι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, με κατάθεση Αίτησης-Δήλωσης έτους 2021, είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση με τα ΕΠΑΛ (ή τα ΓΕΛ), και τελικά δεν προσήλθαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους  μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ , ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων, για να αποκτήσουν password.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Η Διευθύντρια
Νικολαΐδου Ελένη
ΠΕ11
Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.