Εντός Νοεμβρίου οι δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών της Γ τάξης στις Πανελλαδικές ΕΠΑΛ

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες,

Όπως ορίζει νέα εγκύκλιος, οι μαθητές των ΕΠΑΛ – και ΟΧΙ οι απόφοιτοι – θα πρέπει εντός των επομένων ημερών να υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά.

Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης επιβεβαιώνεται και δεν τροποποιείται.

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί ανακοίνωση η οποία θα περιέχει δείγμα της αίτησης καθώς και την διαδικασία για τον τρόπο συμπλήρωσης και αποστολής της καθώς και τα χρονικά περιθώρια.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τη σελίδα του σχολείου μας.

 

Εκ της Διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.