Εβδομάδα Εκπαιδευτικών Μεντόρων – Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές και μαθήτριες Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες,

στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου μας στην Εβδομάδα Μεντόρων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές και μαθήτριες Β΄ & Γ΄ Λυκείου που θα πραγματοποιηθεί από 23/11/2020 έως και 27/11/2020  εξ αποστάσεως,  χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas Α.Ε. όπως ορίζει το ΦΕΚ Β` 3882/12-9-2020 ,

σας ανακοινώνουμε ότι πέρα των συμμετοχών ανα ειδικότητες που θα υλοποιηθούν ξεχωριστά (όπου είναι εφικτό), θα υλοποιηθούν και δύο εξ αποστάσεως συναντήσεις με βάση το παρακάτω πρόγραμματισμό, που αφορούν όλες τις ειδικότητες και τομείς:

Τετάρτη, 25/11/2020, ώρα 12.00

Ενημέρωση για τις αστυνομικές σχολές

και

Παρασκευή, 27/11/2020, ώρα 11.00

Ενημέρωση για τις στρατιωτικές σχολές.

 

Τι είναι το πρόγραμμα αυτό;

Κατά την εβδομάδα Εκπαιδευτικών Μεντόρων Ακαδημαϊκοί Εκπρόσωποι συμμετέχουν  ως εισηγητές (presenters) εικονικά σε δωμάτιο τηλεδιάσκεψης ενός ή/και περισσοτέρων τμημάτων Β΄ ή/και  Γ΄ τάξης Λυκείου από όπου θα ενημερώσουν τους μαθητές/τιες για το αντικείμενο σπουδών του τμήματος που διδάσκουν, για τις δυνατότητες επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης των σπουδαστών, καθώς και για την προσωπική τους επαγγελματική πορεία. Σκοπός της συνάντησης είναι ο Ακαδημαϊκός να λειτουργήσει ως Εκπαιδευτικός Μέντορας για τους μαθητές/τριες, να τους εμπνεύσει με την προσωπική του εξέλιξη και να τους επηρεάσει θετικά για τις προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

Οδηγίες συμμετοχής

  • Όσοι μαθητές μαθήτριες ενδιαφέρονται  να το παρακολουθήσουν (έχουν δηλαδή το σκοπό να δηλώσουν αστυνομικές η/και στρατιωτικές σχολές) θα συνδεθούν στο σύνδεσμο του κ. Μερλιαούντα, την αντίστοιχη ώρα και ημέρα, 5 λεπτά πριν την έναρξη του γεγονότος.
  • Οι υπόλοιποι θα παραμείνουν κανονικά στις εικονικές τάξεις τους.
  • Θα καταγραφούν οι συμμετέχοντες ώστε να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι για να μην τους περαστούν απουσίες.
  • Οι μαθητές που επιθυμούν να συνδεθούν , θα γίνουν αποδεκτοί εφόσον έχουν ορθά γραμμένο το ονοματεπώνυμο τους.
  • Κατόπιν της εισόδου τους στην εικονική τάξη , θα γράφουν το ονοματεπώνυμο και το τμήμα τους στο chat . (πχ Δημήτριος Δημητριάδης, Γ Νοσηλευτών)

Διεξαγωγή του προγράμματος

Παρουσίαση της σχολής /σχολών, διαδικάσια εισαγωγής σε ειδικές σχολές, φοίτηση και μετά ερωτήσεις και απαντήσεις από τους μαθητές προς τον εκπαιδευτικό μέντορα. Χρονική διάρκεια  : 50 – 70 λεπτά

 

Εκ της Διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΝΕΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.