Ενημέρωση από το Δήμο Θερμαϊκού για την κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων των γεννημένων το έτος 2006

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Οι άρρενες γεννημένοι το έτος 2006 , οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώο Αρρένων του Δήμου Θερμαϊκού (ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΜΗΣ) ανεξάρτητα από την Δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους, υποχρεούνται οι ίδιοι ή οι κηδεμόνες τους να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.Δ. 2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας από τις 13/1/2022 έως και τις 28/2/2022 , κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8:00 έως τις 14:00 στα παρακάτω τηλέφωνα:
1. 2392330037, 2392330040, 2392330035 για την Δ.Ε. Θερμαϊκού
2. 2392330336 για την Δ.Ε. Μηχανιώνας και
3. 2392330106 για την Δ.Ε. Επανομής

 

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.