Στρατολογία – ΑΦΟΡΑ ΑΡΡΕΝΕΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2004

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Ν. ΣΑΡΒΑΝΗ 2 ΕΠΑΝΟΜΗ 57500
Tηλέφωνο: 2392041406
Fax: 2392041406 Email:
Σχολικό έτος: 2021-2022
Ημερομηνία: 12/01/2022

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές, Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρ. Φ12α/153828 /Δ4/26-11-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022. Για να γίνει η κατάθεση του Δελτίου είναι απαραίτητο ο μαθητής να έχει προσωπικό ΑΦΜ και κωδικούς Taxisnet.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορονοϊου COVID-19 , είτε ηλεκτρονικά (μέσω της Ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr από το Μενού «Υποβολή Αιτημάτων/ Κατάθεση Δελτίου Απογραφής με χρήση κωδικών taxisnet).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://srv-dide-a.thess.sch.gr/portal2/index.php/studentstuff/9860-2004

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ11

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.