ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CARAVAN ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CARAVAN ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

Την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο ξενοδοχείο Caravan από ομάδα μαθητών της Β τάξης και τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος Erasmus me τίτλο Our Future is Up to Us. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον χώρο και να εκπαιδευτούν σχετικά με τις καινοτόμες πρακτικές της επιχείρησης για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι μαθητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να βιώσουν και να εκπαιδευτούν για την πράσινη επιχειρηματικότητα και τις οικολογικές πρακτικές που υιοθετεί το ξενοδοχείο. Εξερεύνησαν πώς το ξενοδοχείο μειώνει τη χρήση πόρων και προωθεί την ανακύκλωση. Επίσης ανακάλυψαν πώς ο οικολογικός σχεδιασμός των χώρων μπορεί να συνδυαστεί με την αισθητική και πώς η πράσινη φιλοξενία ενσωματώνεται στην καθημερινότητα του ξενοδοχείου. Oι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να εμπνευστούν και να ανακαλύψουν πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τις μελλοντικές τους επαγγελματικές προσπάθειες.

Environmental Educational Visit to the Caravan Hotel

On Monday, January 22, 2024, an educational visit took place at the Caravan Hotel by a group of students from Class B and their responsible educators, as part of the environmental program titled “Our Future is Up to Us” under the ERASMUS initiative. During the visit, participants had the opportunity to explore the premises and learn about the innovative practices of the business in environmental protection.

The students of our school had the chance to experience and educate themselves about green entrepreneurship and the ecological practices adopted by the hotel. They explored how the hotel reduces resource usage and promotes recycling. Additionally, they discovered how ecological space design can be harmonized with aesthetics and how green hospitality is integrated into the hotel’s daily operations.

Our students had the opportunity to be inspired and discover how they can contribute to environmental protection through their future professional endeavors.

 

Posted in ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, ΝΕΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ and tagged , , , .