ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “CONVOI 77 – Διδάσκοντας την Ιστορία του Ολοκαυτώματος με διαφορετικό τρόπο».

Κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 οι μαθητές  των τμημάτων ΒΥΓ2 και ΒΥΓ3 του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας  και Γ’ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων , συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «CONVOI 77-Διδάσκοντας την Ιστορία του Ολοκαυτώματος  με διαφορετικό τρόπο».

Το CONVOI 77 έχει σκοπό να διδάξει την ιστορία του Ολοκαυτώματος, όπου καθηγητές και μαθητές έχουν ως κοινό στόχο να γράψουν τη βιογραφία ενός Εβραίου/μιας Εβραίας που επιβιβάστηκε στο CONVOI 77 –  το  τελευταίο τραίνο από το Στρατόπεδο Drancy της Γαλλίας στο Άουσβιτς στις 31 Ιουλίου του 1944.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές μας ανέλαβαν να γράψουν για τη ζωή της Riquetta Michon και της Julie Menahem, δύο Εβραίες με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, που μετανάστευσαν στη Γαλλία με τις οικογένειές τους και από εκεί εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς- Μπιρκενάου. Προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για τη ζωή τους οι μαθητές μας αναζήτησαν πληροφορίες  σε διάφορους ιστότοπους  και βάσεις δεδομένων θυμάτων του Ολοκαυτώματος και συνεργαστήκαμε με την υπεύθυνη  των Ιστορικών Αρχείων της Εβραϊκής Κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, κ. Αλίκη Αρούχ.

Επιπλέον, στα πλαίσια του προγράμματος, επισκεφτήκαμε το Εβραϊκό Μουσείο, τη Συναγωγή των Μοναστηριωτών, τη Σοά Χιρς και Μοδιάνο, και περιηγηθήκαμε στα Εβραϊκά αρχοντικά κατά μήκος της Βασιλίσσης Όλγας, στο Λαογραφικό Μουσείο, στο Εβραϊκό Σχολείο και τις Πέτρες της Μνήμης.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ολυμπία Καργοπούλου, Θεολογία Βούλγαρη

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βιογραφίες  με μορφή αφίσας:

   

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για  να διαβάσετε  την ιστορία των δύο γυναικών με στοιχεία μυθοπλασίας:

https://read.bookcreator.com/8kqgyAmCQohFyBUbHm1XFU8dGMu1/EFtrxwzTQUiFcuobxGDPSQ/ocv8yeTeS1Ki6ttwrN0LKg

https://read.bookcreator.com/mmh2a9G5sva8168WsuC4pQt15IQ2/UotLVcc9TFW5hpXB7IopHw/hwmGI_QaTemNHhggIFL2FQ

During the school years 2021-2022 and 2022-2023, our BY2 and BY3 students in the Health, Welfare and Wellness Sector and our 3rd grade Nursery Assistant Specialty students participated in the European Program “CONVOI 77-Teaching the History of the Shoah in a different way”.

CONVOI 77 aims to teach the history of the Holocaust, having teachers and students involved in writing the biography of a Jew who boarded CONVOI 77-the last train from Drancy Camp in France to Auschwitz on July 31, 1944.Specifically, our students undertook the biography of the lives of Riquetta Michon and Julie Menahem, two Jewish women from Thessaloniki, who immigrated to France with their families and were deported to Auschwitz-Birkenau.In order to collect information about their lives, our students searched for information on various websites and databases of Holocaust victims and we also collaborated with the Head of the Historical Archive of the Jewish Community of Thessaloniki, Mrs. Aliki Arouh. In addition, as part of the program, we visited the Jewish Museum, the Monasteriotes’ Synagogue, Hirsch and Modiano Arcades, and toured the Jewish mansions along Vasilissis Olgas Street, the Folklore Museum, the Jewish School and the Stolperstein – Stones of Remembrance. Coordinators: Olympia Kargopoulou, Theologia Voulgaris

Below you can see the biographies in the form of a poster:

 

Click on the links below to read the story of the two women with elements of fiction:

https://read.bookcreator.com/8kqgyAmCQohFyBUbHm1XFU8dGMu1/EFtrxwzTQUiFcuobxGDPSQ/ocv8yeTeS1Ki6ttwrN0LKg

https://read.bookcreator.com/mmh2a9G5sva8168WsuC4pQt15IQ2/UotLVcc9TFW5hpXB7IopHw/hwmGI_QaTemNHhggIFL2FQ

 

 

Posted in ΝΕΑ and tagged , , , , , , .