Επανέναρξη λειτουργίας σχολείου (Απουσίες μαθητών)

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες/μαθητές/τριες ,

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ (Τεύχος B’ 1765/08.05.2020) με τις ΑΚΡΙΒΕΙΣ οδηγίες για την υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων σχετικά με τις ΑΠΟΥΣΙΕΣ και το κείμενο που θα πρέπει αυτές να αναγράφουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

A. Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ ́ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α ́ και Β ́ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους,

ΕΦΟΣΟΝ
ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση,

Α1. ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε- χομένου (ΦΕΚ Α ́ 64) και την υπ ́αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/ οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β ́928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή
Α2. έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

B. Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει:
Β1. «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή
Β2. «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

Τις δηλώσεις ανάλογα την κατηγορία μπορείτε να τις βρείτε σε μορφή word και pdf με προσυμπληρωμένο το κείμενο στο παρακάτω σύνδεσμο (και το ΦΕΚ), στο φάκελο ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

bit.ly/students-epal

Πρέπει να τη συμπληρώσετε, να την υπογράψετε, και να την στείλετε με email ή φαξ στο σχολείο μας αν δεν επιθυμείτε να να την παραδώσετε ο ίδιος/η ίδια.

Σχετική ανακοίνωση θα ανέβει και στη σελίδα του σχολείου , μόλις λειτουργήσει.

Εκ της Διευθύνσεως.

Τηλέφωνο: 23920 – 41406
Φαξ: 23920 – 44260
E-mail:

 

Εκ της Διευθύνσεως

 

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΟ.