Εγγραφές Β και Γ τάξης ΕΠΑΛ Επανομής

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου, οι μαθητε?ς πρε?πει να δηλω?σουν

  • τον τομε?α της Β ? τα?ξης η?
  • την ειδικο?τητα της Γ ? τα?ξης

του ΕΠΑ.Λ. που επιλε?γουν για το σχολικο? ε?τος 2017-2018.

Για τον σκοπό αυτό θα μοιραστεί Δήλωση – Αίτηση στις 31/05/2017 στους μαθητές με το πέρας των εξετάσεων.

Η δήλωση αυτή θα πρέπει να υπογραφεί από τους κηδεμόνες/ γονείς και να επιστραφεί μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του σχολικού έτους 2016-2017.

Τα αρχεία μπορείτε να βρείτε και εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2016-17 Β ΤΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2017-18 Γ ΤΑΞΗ

Παρακαλούνται οι μαθητές και οι γονείς να παρακολουθούν την ιστοσελίδα για περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με την διαδικασία των εγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο.

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΝΕΑ.