Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων στο ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει εγκαίρως το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές του ΕΠΑΛ.

Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για τους μαθητές των ΕΠΑΛ .

Απολυτήριες εξετάσεις και Εισαγωγικές (Πανελλαδικές) εξετάσεις
    ΕΠΑ.Λ.   Ειδικά μαθήματα   Πρακτικές Δοκιμασίες
Πε 11/5    

 Απολυτήριες εξετάσεις

 (και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές

της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)

       
Πα 12/5    
Σα 13/5    
Κυ 14/5    
Δε 15/5    
Τρ 16/5    
Τε 17/5    
Πε 18/5    
Πα 19/5    
Σα 20/5    
Κυ 21/5    
Δε 22/5    
Τρ 23/5    
Τε 24/5    
Πε 25/5    
Πα 26/5    
Σα 27/5      
Κυ 28/5      
Δε 29/5      
Τρ 30/5      
Τε 31/5      
Πε 1/6      
Πα 2/6      
Σα 3/6      
Κυ 4/6      
Δε 5/6      
Τρ 6/6 Πανελλαδικές    
Τε 7/6      
Πε 8/6 Πανελλαδικές    
Πα 9/6      
Σα 10/6 Πανελλαδικές    
Κυ 11/6      
Δε 12/6      
Τρ 13/6 Πανελλαδικές    
Τε 14/6      
Πε15/6 Πανελλαδικές    
Πα 16/6      
Σα 17/6 Πανελλαδικές    
Κυ 18/6      
Δε 19/6      
Τρ 20/6 Πανελλαδικές   Πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ κ.ά)
Τε 21/6 Πανελλαδικές  
Πε 22/6   Ειδικό μάθημα
Πα 23/6   Ειδικό μάθημα
Σα 24/6   Ειδικό μάθημα  
Κυ 25/6      
Δε 26/6   Ειδικό μάθημα Πρακτικές δοκιμασίες

(ΤΕΦΑΑ κ.ά)

Τρ 27/6   2 Ειδικά μαθήματα
Τε 28/6   Ειδικό μάθημα
Πε 29/6 Έκδοση αποτελεσμάτων Ειδικό μάθημα
Πα 30/6   Ειδικό μάθημα

Δείτε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα στο site του υπουργείου

Επιπλέον,

  1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν πλέον αποσυνδεθεί από τις απολυτήριες και αφορούν αποκλειστικά την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να έπονται των απολυτηρίων.
  2. Η διενέργεια των απολυτηρίων τον Μάιο επιτρέπει να δοθεί πριν από  την κατάθεση των μηχανογραφικών δεύτερη ευκαιρία για λήψη απολυτηρίου σε όσους/ες δεν μπορέσουν να προαχθούν. Με τον νόμο 4452  που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπεται στο τέλος Ιουνίου εξεταστική περίοδος για τους μετεξεταστέους της Γ΄ τάξης αλλά και των υπόλοιπων τάξεων.
  3. Με τον ίδιο νόμο καθιερώνεται για πρώτη φορά τρίτη εξεταστική περίοδος για τους τελειόφοιτους του λυκείου, η οποία τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα, αφού θα λάβουν έγκαιρα το απολυτήριό τους, να εγγραφούν, αν το επιθυμούν, σε  ΙΕΚ ή στη Β΄ΕΠΑΛ, για να λάβουν  κάποια ειδικότητα.

 

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΝΕΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.