Αποστολή Τελικών Βαθμολογιών

Οι τελικές βαθμολογίες θα αποσταλλούν με email στα mail των κηδεμόνων που έχουν δηλωθεί στο σχολείο μας.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας για τις ημερομηνίες που θα αποσταλλούν οι βαθμολογίες για την Α, Β και Γ τάξη και γενικότερα για εγγραφές και τις υπόλοιπες διαδικασίες που θα υλοποιηθούν έως τέλος του μήνα. Όλα γίνονται με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Εκ της Διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.