Απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών για απόκτηση Πτυχίου – Απολυτηρίου

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών να προσέλθουν στη σχολική μονάδα από σήμερα Δευτέρα 25/5/2020 έως Παρασκευή 29/5/2020 και ώρες 8.00 – 13.30 για να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο για τους απόφοιτους, 1 με 12 Ιουνίου 2020, για την απόκτηση πτυχίου ή/και απολυτηρίου.

Εκ της Διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.