Τροποποίηση – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Τροποποίηση Προγράμματος Ειδικής Εξεταστικής Γ Τάξης ως προς το Μάθημα
“Δίκτυα Υπολογιστών” :

μεταφέρεται 2 μέρες νωρίτερα στις 19 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ.

 

ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ-ΕΙΔΙΚΗ Γ-έκδοση2

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΟ.