ΘΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Το πρότυπο ΕΠΑ.Λ Επανομής υλοποιεί το σχολικό έτος 2022-2023 τον θεσμό του συμβούλου-καθηγητή. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που εφαρμόζεται στους μαθητές της Α τάξης με στόχο τη συστηματική υποστήριξη τους στη σχολική ζωή και την δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

Στόχος της δράσης είναι να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους νέους μαθητές ώστε να προσαρμοστούν ομαλά στο νέο περιβάλλον αλλά και να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Η δράση υλοποιείται από εκπαιδευτικούς του σχολείου  με τη συνδρομή και εποπτεία  του ψυχολόγου της σχολικής μονάδας.

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.