ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ιστορία, Μνήμη, Κοινότητα – Εκπαιδεύοντας το βλέμμα: Το ζωγραφικό έργο του Χ. Μποκόρου 1821, η γιορτή».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Ιστορία, Μνήμη, Κοινότητα – Εκπαιδεύοντας το βλέμμα: Το ζωγραφικό έργο του Χ. Μποκόρου 1821, η γιορτή».

Στα πλαίσια του μαθήματος τη ειδικότητας Β. Βρεφονηπιοκόμων « Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ», οι μαθητές/τριες δημιουργούν έργα χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που έχουν διδαχθεί αλλά και με βασικό γνώμονα την εφαρμογή στον παιδικό σταθμό και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών πρώιμης  προσχολικής ηλικίας. Η επαφή με τα υλικά, η προσέγγιση της ιστορίας στο επίπεδο που ένα παιδί πρώιμης προσχολικής ηλικίας, μπορεί να κατανοήσει αλλά και η γνωριμία με τη χώρα μας και την πολιτιστική κουλτούρα, αποτελούν οδηγό στην υλοποίηση των εργασιών. Πανανθρώπινες αξίες όπως η ειρήνη και η ελευθερία συμβάλουν στην ανάπτυξη ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών και κατατροπώνουν στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Ιστορία σημαίνει μνήμη , γνώση, σεβασμός αλλά και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Περιηγηθείτε στην εικονική έκθεση:

https://www.artsteps.com/view/664da1ba1c232d004e3664a3

Καργοπούλου Ολυμπία

Βρεφονηπιοκόμος/Φιλόλογος, Msc.

PARTICIPATION IN THE VIRTUAL EXHIBITION OF THE LAMBRAKI FOUNDATION, TITLED:

“History, Memory, Community – Educating the Eye: The artworks of H. Bokoros 1821, the celebration”.

Within the framework of the Childcare Assistant Specialty course “Creative Employment in Preschool Age II”, the students create projects using the techniques they have been taught with the main aim of applying them to the nursery school and actively involving early preschool children.  Coming in contact with the materials, approaching history at the level that a child of early preschool age can understand, but also getting acquainted with our country and its cultural heritage are a guide to the implementation of the tasks.

Universal values, ​​such as peace and freedom, contribute to the development of peaceful relations between peoples and overcome stereotypes and prejudices. History means memory, knowledge, respect but also hope for a better tomorrow. Browse the virtual exhibition !!

https://www.artsteps.com/view/664da1ba1c232d004e3664a3

Posted in ΝΕΑ and tagged , , , , , , .