ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Erasmus+ “ Our future is up to us”

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετέχουν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα Erasmus+ Our future is up to usπαρακολούθησαν σεμινάριο ανακύκλωσης. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Μαλλιάρης Μάρκος, υπεύθυνος του προγράμματος «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα»,  τον  οποίο ευχαριστούμε θερμά. Το σεμινάριο περιλάμβανε παρουσιάσεις για τεχνικές ανακύκλωσης και συζητήσεις για τον ρόλο μας στην προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ανακύκλωση καθώς και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών  στις προσπάθειες αειφορίας.

RECYCLING SEMINAR

On Friday, December 15, students and teachers participating in the Erasmus+ environmental program “Our future is up to us” attended a recycling seminar. The presenter of the seminar was Mr. Malliaris Markos, responsible for the “Circular Economy and Future without waste” program, to whom we are very grateful. The seminar included presentations on recycling techniques and discussions on our role in protecting the environment. In particular, we had the opportunity to examine the challenges and opportunities arising from recycling as well as the active participation of students in sustainability efforts.

 

Posted in ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, ΝΕΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ and tagged , , , , .