Πρόγραμμα Γ τάξης Επαναληπτικών Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018

Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018

Δείτε το πρόγραμμα της Γ’ Τάξης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – Γ τάξη

 

Παρακαλώ να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα για τυχόν αλλάγες στο πρόγραμμα και για την γενικότερη ενημέρωση σας .

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΝΕΑ.