ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Οι μαθητές παρελθόντων ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Γ τάξης, θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτηση τους στη γραμματεία του σχολείου μας.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινάνε στις 12/5/2017, ημέρα Παρασκευή.

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.