ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας 2024, το Πρότυπο ΕΠΑΛ Επανομής πραγματοποίησε δράσεις ευαισθητοποίησης.

Συγκεκριμένα,  πρώτα δόθηκε στους μαθητές/τριες φωτοτυπία ανώνυμου  ερωτηματολογίου ως εφόρμηση για τις δράσεις που ακολούθησαν. Στη συνέχεια,  με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, οι μαθητές κάθε τάξης ανέλυσαν δύο μελέτες περίπτωσης θυμάτων σχολικού εκφοβισμού και προσπάθησαν να διερευνήσουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα του φαινομένου αυτού αλλά και να προτείνουν λύσεις.
Ακόμη, προβλήθηκαν βίντεο μικρού μήκους που αποτέλεσαν έναυσμα για στοχασμό και συζήτηση. Τέλος, οι μαθητές/τριες εξέφρασαν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους με ζωγραφιές και  έγραψαν συνθήματα στον τοίχο συμπαράστασης  στην είσοδο του σχολείου.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις δράσεις των μαθητών:

https://read.bookcreator.com/mmh2a9G5sva8168WsuC4pQt15IQ2/PF1yISfPTimKXZHnqnyZlA

Within the framework of the Panhellenic Day Against School Violence and Bullying 2024, the Model Vocational High School of Epanomi carried out awareness activities.

Specifically, first the students were given a photocopy of an anonymous questionnaire as a kick-off for the activities that followed.

Then, under the guidance of their teachers, the students of each class analyzed two case studies concerning victims of bullying and tried to investigate the causes and impact of this phenomenon and to propose solutions.In addition, short videos were shown that triggered reflection and discussion. Finally, the students expressed their thoughts and feelings in their drawings and wrote anti-bullying messages on the pledge wall in the school foyer.

Click on the link below to see the students’ actions:

https://read.bookcreator.com/mmh2a9G5sva8168WsuC4pQt15IQ2/PF1yISfPTimKXZHnqnyZlA

Posted in ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΝΕΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ and tagged , , , .