Πρόγραμμα Επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020

Παρακαλώ ενηρωθείτε για το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2020 για τη Γ τάξη

επαναληπτικές Σεπτεμβρίου Γ2020

 

Εκ της Διευθύνσεως

 

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.