Αλλαγή ωρολογίου – Προσθήκες και αλλαγές για όλες τις ημέρες

Πραγματοποιήθηκαν, προσθήκες τμημάτων καθώς και κάποιες αλλαγές στις επόμενες ημέρες. (2η έκδοση Προγράμματος)

Να βλέπετε πάντα το πρόγραμμα από το σύνδεσμο των μαθητών

bit.ly/students-epal

και την ιστοσελίδα για αλλαγές που προκύπτουν λόγω προβλημάτων .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε-LEARNING Πάσχα v2_2

Εκ της διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΟ.