Αλλαγή ωρολογίου – Προσθήκες και αλλαγές για όλες τις ημέρες

Πραγματοποιήθηκαν, προσθήκες τμημάτων καθώς και κάποιες αλλαγές στις επόμενες ημέρες. (2η έκδοση Προγράμματος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: την Τρίτη Γ πανελλήνιες ειδικό μάθημα αγγλικά με την κυρία Βούλγαρη είναι για όλη την Γ που θέλουν να δώσουν ειδικό μάθημα αγγλικά πανελλήνιες.

Να βλέπετε πάντα το πρόγραμμα από το σύνδεσμο των μαθητών

bit.ly/students-epal

και την ιστοσελίδα για αλλαγές που προκύπτουν λόγω προβλημάτων .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε-LEARNING ΔΕΥΤ-ΤΕΤ 27-29 ΑΠΡ v2

Εκ της διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΟ.