Αλλαγή ωρολογίου – Πέμπτη 23 Απρ ΓΨ και Γπληροφ

Πραγματοποιήθηκαν κάποιες αλλαγές την Πέμπτη 23 Απριλίου (3η έκδοση Προγράμματος)

Να βλέπετε πάντα το πρόγραμμα από το σύνδεσμο των μαθητών

bit.ly/students-epal

και την ιστοσελίδα για αλλαγές που προκύπτουν λόγω προβλημάτων .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε-LEARNING Πάσχα v3

Εκ της διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΟ.