Αλλαγή ωρολογίου – Ακύρωση μαθήματος Γφ

Ακύρωση μαθήματος Γφ  με τον κ. Ελευθέρογλου για αύριο Τετάρτη λόγω  ΔΙΑΚΟΠΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ για αύριο (Τετάρτη 29/4/2020), στην περιοχή

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΟ.