Ωρές καθηγητών για ενημέρωση των Γονέων -Κηδεμόνων

Βρείτε στο συνημμένο έγγραφο την κατάσταση με τις ώρες που δέχονται οι καθηγητές του ΕΠΑΛ Επανομής , για το έτος 2021-2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2021-22

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΩΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ.