ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΑΥΡΙΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Μετά από σημερινή (Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023) τηλεφωνική μας
πληροφόρηση από τους μεταφορείς, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα 
πραγματοποιηθούν,

αύριο, Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, τα δρομολόγια με
τα μισθωμένα λεωφορεία προς και από το σχολείο μας.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών
μας να μεριμνήσουν για την αυριανή μετακίνηση των παιδιών προς και από
το σχολείο μας.
Για τις μετακινήσεις των επόμενων ημερών αναμένεται σχετική ενημέρωση,
την οποία θα σας γνωστοποιήσουμε άμεσα.

Από τη Διεύθυνση του Πρότυπου ΕΠΑΛ Επανομής

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.