Ημερίδα εξ αποστάσεως Πληροφόρησης των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Αγαπητοί μαθητές,γονείς και κηδεμόνες

σας ενημερώνουμε ότι το το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του,
διοργανώνει μια ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα: «Εξ αποστάσεως Πληροφόρηση των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για τα Ένστολα Επαγγέλματα στο Μηχανογραφικό Δελτίο», η οποίη απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης
των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της περιοχής ευθύνης του στις 15/12/2020.

Οι μαθητές και μαθήτριες που δηλώσαν στο μηχανογραφικό τους ένστολα τμήματα μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα ενημερώνοντας παράλληλα το σχολείο μας.

Για το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και για τον τρόπο σύνδεσης , παρακαλούμε δείτε το έγγραφο

ΗΜΕΡΙΔΑ

Εκ της Διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.