Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2017.

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας  τα Εξεταστικά Κέντρα για τις εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα  για τους υποψηφίους

με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες 

Δείτε την εγκύκλιο

2017_6_16_Φ_251_101740_Α5_ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ 2017

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΝΕΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.