Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 2023-2024

Αγαπητοί μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες,

στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Προτύπου ΕΠΑΛ Επανομής , όπως αυτός εγκρίθηκε από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στο σχολείο, μαθητές , εκπαιδευτικούς και γονείς /κηδεμόνες.

Παρακαλούμε να λάβετε γνώση για όλα τα ζητήματα που περιγράφονται.

Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Εκ της Διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.