ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για το θεσμό της μαθητείας μπορούν να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας της από τις σχετικές εγκυκλίους που επισυνάπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην Διεύθυνση του σχολείου.
Τηλέφωνο – Φαξ: 23920/41406

Σχετικά αρχεία(4)

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΝΕΑ.