ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2023-2024 – ΠΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/-τριών μας,

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2023-2024 ολοκληρώνεται την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023 στις 23:59.

Τα αποτελέσματα κατανομής/αποδοχής των μαθητών/-τριών για τα ΕΠΑ.Λ.  είναι ορατά από την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 μέσω της επιλογής  “Υποβληθείσες Αιτήσεις” και κατά το διάστημα από 10-07-2023 έως και 14-07-2023 οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί.

Μετά την οριστική κατανομή τους στο Π.ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ, οι ενδιαφερόμενοι/ες εισέρχονται εκ νέου, προκειμένου να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

και συγκεκριμένα στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά).

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση στη σχολική μονάδα του Πρότυπου ΕΠΑΛ Επανομής με κάθε πρόσφορο τρόπο, ήτοι με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταφορτώνοντάς τα στην εφαρμογή e-εγγραφές (η τελευταία περίπτωση αφορά συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά παρουσιάζονται στα σχετικά πεδία της εφαρμογής) για τα Π.ΕΠΑ.Λ., από τη 10η Ιουλίου 2023 έως τη 14η Ιουλίου 2023 ηλεκτρονικά ή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με φυσική παρουσία, κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας των σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα, για το σχολείο μας, μπορείτε να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας με φυσική παρουσία στο σχολείο μας την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2022. Φυσικά, εφόσον επιθυμείτε την αποστολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορείτε να το πράξετε μέχρι τις 14 Ιουλίου 2023.

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής σας, υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:

Μετά την οριστική κατανομή των μαθητών/-τριών σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο μας είναι τα παρακάτω, ανά Τάξη (Α΄ Λυκείου), Τομέα (Β΄ Λυκείου) και Ειδικότητα (Γ΄ Λυκείου).

Για την Α΄ Λυκείου:

 • Αίτηση Εγγραφής στην Α΄ Π.ΕΠΑ.Λ. Την υποβάλλει ο γονέας που έχει εγγράψει το παιδί του ηλεκτρονικά.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που έχει εγγράψει το παιδί του ηλεκτρονικά.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα, με την οποία συναινεί στην φοίτηση του παιδιού του στο Π.ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
 • Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής σε Π.ΕΠΑ.Λ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του γονέα που πραγματοποίησε την ηλεκτρονική εγγραφή του παιδιού του με τους κωδικούς taxis.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του μαθητή/-τριας.

Επίσης, οι μαθητές που εγγράφονται στην Α΄ τάξη του σχολείου μας προερχόμενοι από το Γυμνάσιο, θα πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή, το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2023 (το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή δεν αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Για την Β΄ Λυκείου (εγγραφή σε Τομέα):

 • Αίτηση Εγγραφής στην Β΄ Π.ΕΠΑ.Λ. Τη υποβάλλει ο γονέας που έχει εγγράψει το παιδί του ηλεκτρονικά.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που έχει εγγράψει το παιδί του ηλεκτρονικά.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα, με την οποία συναινεί στην φοίτηση του παιδιού του στο Π.ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ.
 • Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής σε Π.ΕΠΑ.Λ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του γονέα που πραγματοποίησε την ηλεκτρονική εγγραφή του παιδιού του με τους κωδικούς taxis.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του μαθητή/-τριας.
 • Για τους μαθητές που κατέχουν ήδη απολυτήριο και εγγράφονται μόνο για την λήψη Πτυχίου, απαιτείται αποστολή φωτοαντιγράφου του απολυτηρίου τους.

Για την Γ΄ Λυκείου (εγγραφή σε Ειδικότητα):

 • Αίτηση Εγγραφής στην Γ΄ Π.ΕΠΑ.Λ. Την υποβάλλει ο γονέας που έχει εγγράψει το παιδί του ηλεκτρονικά.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που έχει εγγράψει το παιδί του ηλεκτρονικά.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα, με την οποία συναινεί στην φοίτηση του παιδιού του στο Π.ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ.
 • Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής σε ΕΠΑΛ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του γονέα που πραγματοποίησε την ηλεκτρονική εγγραφή του παιδιού του με τους κωδικούς taxis.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του μαθητή/-τριας.
 • Για τους μαθητές που κατέχουν ήδη απολυτήριο και εγγράφονται μόνο για την λήψη Πτυχίου, απαιτείται αποστολή φωτοαντιγράφου του απολυτηρίου τους.
 • Τρεις φωτογραφίες (αυτές θα πρέπει να παραδοθούν στο σχολείο με την έναρξη των μαθημάτων).

Μία (1) φωτογραφία θα πρέπει να προσκομίσουν οι μαθητές/-τριες από την Νέα Μηχανιώνα, από Νέα Κερασιά, από Πάλιουρα και από παραλία Επανομής προκειμένου να εκδοθεί γι’ αυτούς Κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών. Η φωτογραφία αυτή θα πρέπει να παραδοθεί στο σχολείο με την έναρξη των μαθημάτων ή με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εφόσον επιλεγεί η δια ζώσης κατάθεσή τους στο σχολείο μας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εκτός της φωτογραφίας) στη σχολική μονάδα ή προσκομίζονται σε αυτήν την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή των μαθητών/-τριών.

Εφόσον επιλεγεί η αποστολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφιστούμε την προσοχή σας στο παρακάτω:

Η Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr/.

Το κείμενο που θα πρέπει να συμπληρωθεί στην Υπεύθυνη Δήλωση θα το βρείτε στα έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το σχολείο μας στο: 2392041406.

Οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής του παιδιού σας, καθώς και τα προβλεπόμενα έντυπα θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Δικαιολογητικά εγγραφής (μπορείτε να κατεβάσατε όποιο αντιστοιχει στην περίπτωση σας ακριβώς από κάτω)

 • Αίτηση εγγραφής στην Α΄ Π.ΕΠΑ.Λ.
 • Αίτηση εγγραφής στην Β΄ Π.ΕΠΑ.Λ.
 • Αίτηση εγγραφής στην Β΄ Π.ΕΠΑ.Λ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Β΄ Π.ΕΠΑ.Λ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Β΄ Π.ΕΠΑ.Λ. Ειδικά για τον Τομέα ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ,  ΕΥΕΞΙΑΣ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Γ΄ Π.ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Γ΄ Π.ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Γ΄ Π.ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Γ΄ Π.ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Γ΄ Π.ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Γ΄ Π.ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Γ΄ Π.ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
=====
=======
==========
==========
============
Posted in ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ and tagged .