Εγγραφές μαθητών/τριών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2017-2018

Ηλεκτρονικές εγγραφές από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017.

Αφορά:

Κηδεμόνες των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου
Κηδεμόνες των μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, ότι η εγγραφή και η ανανέωση εγγραφής για το σχολικό έτος 2017-2018 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017.

Οδηγίες:

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ

 

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.