ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ – NURSERY NURSE SPECIALTY- THE BOOK OF PAINTERS

ΒΙΒΛΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  –  ΖΩΓΡΑΦΩΝ

Οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος «Δημιουργική Απασχόληση στην προσχολική ηλικία» και της ενότητας  «Τεχνικές ζωγραφικής», με την επίβλεψη των καθηγητριών τους Τσούγκα Παναγιώτα και Καργοπούλου Ολυμπία, αφού μελέτησαν τη ζωή και το έργο των ζωγράφων Wassili Kandinski, Henry Matisse, Pablo Picasso, ζωγράφισαν εμπνευσμένες από τα έργα τους με το δικό τους τρόπο δημιουργώντας το βιβλίο των ζωγράφων.

Η ιδέα αυτή καθώς και η πραγματοποίηση της μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον από τις ίδιες ως εργαζόμενες  πλέον στους παιδικούς σταθμούς.

Η ζωγραφική είναι μια εικαστική δραστηριότητα που συμβάλλει στην ελεύθερη έκφραση και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών. Οι παιδαγωγοί των παιδικών σταθμών είναι σημαντικό να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη και τη ζωγραφική μέσα από τα μάτια των μεγάλων ζωγράφων. Η παροχή ερεθισμάτων    είναι απαραίτητη, για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών δημιουργώντας τους βιώματα και ωθώντας τα στη δημιουργική έκφραση αυτών των βιωμάτων μέσω των εικαστικών δραστηριοτήτων.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη δημιουργία μας – το Βιβλίο των ζωγράφων:

Having studied the life and work of Wassili Kandinski, Henry Matisse and Pablo Picasso, within the framework of the laboratory subject “Creativity in Early Childhood” and the unit “Painting Techniques”, the students of the 3rd grade Nursery Nurse Specialty class painted their own works of art, under the supervision of their teachers Panagiota Tsouga and Olympia Kargopoulou, creating The Book of Painters.

This idea as well as its realization can be adopted in the future when they are employed in Nursery Schools.

Painting is an artistic activity that contributes to free expression and the development of children’s creativity. Ιt is important for nursery nurses to bring children into contact with art and painting through the eyes of great painters. Providing children with stimuli is necessary to spark their interest by creating experiences and driving them to creatively expressing these experiences through visual art activities.

Watch the following video of our creation- The Book of Painters:

 

 

 

 

 

 

Posted in ΝΕΑ and tagged , , , , , , , , .