ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Το σχολικό έτος 2023 – 2024 , οι μαθητές της Β΄ τάξης του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας  (Β2 – ΒΥ2) καθώς και της  ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, στα πλαίσια των μαθημάτων τους και της συμμετοχής τους σε προγράμματα (περιβαλλοντικά – πολιτιστικά), συμμετείχαν σε  διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις,  οι οποίες τους έδωσαν την δυνατότητα  να μεταβούν οργανωμένα  σε εξωσχολικούς χώρους για τη διεξαγωγή μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος με στόχο η εμπειρία να συνιστά τη βάση απόκτησης της γνώσης και το σχολείο να ανοίγεται στη ζωή και στην κοινωνία.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τις επισκέψεις μας:

https://read.bookcreator.com/mmh2a9G5sva8168WsuC4pQt15IQ2/cl-2BKJcTqGW3HXoyjNNeA/QxlNrEHlTaOBvWqYkvWsvw

FIELD TRIPS AND EDUCATIONAL VISITS OF THE SPECIALTY OF NURSERYASSISTANTSIn the school year 2023 – 2024, the students of the 2nd grade of the Health and Welfare Sector (B2 – BH2) as well as of the Nursing Assistants specialty, as part of their courses and their participation in programs (environmental – cultural), participated in field trips and educational visits, which gave them the opportunity to be part of coordinated visits to out-of-school locations to conduct courses of the syllabus with the aim that the experience constitutes the basis of acquiring knowledge and that the school opens up to life and local community.

https://read.bookcreator.com/mmh2a9G5sva8168WsuC4pQt15IQ2/cl-2BKJcTqGW3HXoyjNNeA/QxlNrEHlTaOBvWqYkvWsvw

 

 

 

Posted in ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΝΕΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ and tagged , , .