ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

στη Λευκάδα 28/3/2019 εώς 31/3/2019

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα κείμενα της νομοθεσίας με θέμα “Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολειων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”, προέβη στην αποσφράγιση των κατατηθεμένων σφραγισμένων και εμπρόθεσμων προσφορών στο σχολείο μας,

αποφάσισε ομόφωνα

να επιλέξει την συμφέρουσα απο οικονομικής απόψης για τους μαθητές μας προσφορά, το πρακτορείο

Νινιατσιούδης Travel

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν ενστάνσεις, να τις υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 22/02/2019 και ώρα 12.00

Εκ της Διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΝΕΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ.