Αποτελέσματα για την Προκήρυξη 5 κενών θέσεων για την A Τάξη του Πρότυπου ΕΠΑΛ Επανομής

Παρακαλώ διαβάστε το συνημμένο .

αποτελέσματα Α τάξη

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.