Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής μαθητών-τριών για φοίτηση στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Επανομής μετά από προκήρυξη κενών θέσεων

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους μαθητές – γονείς – κηδεμόνες ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την κάλυψη κενών θέσεων φοίτησης μαθητών/-τριών στο Π.ΕΠΑ.Λ. Επανομής, πραγματοποιήθηκε η επιλογή των μαθητών/-τριών σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο ανωτέρω (α) σχετικό.

Οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών που επελέγησαν για την Α΄ ή την Β΄ τάξη (όπως αυτοί εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες) ή οι ίδιοι οι μαθητές.-τριες, εφόσον αυτοί είναι ενήλικοι, θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα στη σχολική μονάδα του Π.ΕΠΑ.Λ. Επανομής Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα γνωστοποιούν τη σχολική μονάδα στην οποία είναι ήδη εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/-τρια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης του μαθητή/-τρια στη σχολική μονάδα του Π.ΕΠΑ.Λ. Επανομής.

Παρακαλούμε διαβάστε το έγγραφο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής μαθητών-τριών για φοίτηση στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Επανομής μετά από προκήρυξη κενών θέσεων

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη σχολική μας μονάδα.

Posted in ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ and tagged .