Αγιασμός 11ης Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 9:45 θα γίνει ο αγιασμός του 1ου ΕΠΑΛ Επανομής.

Για τα  λεωφορεία θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.