Στρατολογία – μαθητές γεννηθέντες το 2002

Οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2002 πρέπει να μεριμνήσουν για την άμεση κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) έως τις 31 Μαρτίου  2020, καταληκτική ημερομηνία.

Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να έρθετε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΚΕΠ της περιοχής σας.

ΚΕΠ Ν. Επιβατών: 231 333 8220

ΚΕΠ Επανομής : 2392 043144

Εκ της Διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.